Lectura: El treball cooperatiu

Lectura: En la pàgina http://www.xtec.cat/~rgrau/treballcooperatiu/treballcooperatiu.htm trobareu una breu introducció als següents temes:

  • El treball cooperatiu,
  • Interdependència positiva
  • Responsabilitat individual
  • Interacció cara a cara
  • Destreses socials
  • Consideracions
  • Estructures cooperatives