Lectura: L’educació ha de ser sempre integral: habilitats tècniques i també personals i socials

Article sobre la competència en sentit ampli: tècnica i també social i personal.


Link a l'article