Activitat 3: disseny de experiències educatives

El paradigma de "experiència educativa", que ve a descriure el que fem a classe des de un punt de vista de vivencia i d'aprenentatge tot alhora, està molt relacionat amb l'aprenentatge competencial, doncs es preocupa de que l'alumnat visqui l'aprenentatge de forma experiencial, activa, dinàmica, és a dir, significativa.

És compatible amb diverses metodologies docents: constructivisme, ABP, treball de recerca, etc.

En aquesta activitat proposem que vosaltres tingueu una experiència educativa ... sobre les experiències educatives.

Primer de tot, informeu-vos una mica més del tema; algunes referències destacables:

  • La gent de Eduhub (fundació Jaume Bofill, Escola Nova 21 la UB) ofereix formació en Design Thinking per educadors (què és el "design thinking")?
  • En anglès aquesta introducció és breu però exacta en el seu plantejament

A continuació, penseu en una activitat de les que feu a classe, analitzeu-la sota el punt de vista de "fins a quin punt ofereix una experiència d'aprenentatge motivadora, completa, etc"? Què té ja ara i què li falta a la vostre activitat?

Properament obrirem un espai comú per que tothom pugui compartir el que ha aprés i analitzat, per obrir un petit debat.