Model d'acta per les reunions dels equips


Actes de reunions d’equips

 

Projecte: Identificació

Data reunió:      Núm. reunió:         Durada:

Nom del grup:

Falten a la reunió:

 

Temes tractats: Temes i acords

Revisió de treball efectuat fins al moment

Posar en comú del treball individual

Nous temes, quins?

------------------------------------------------

------------------------------------------------

------------------------------------------------

Acords:

Observacions:

Repartiment de tasques (només si han canvis respecte la reunió anterior)

 

Necessitats detectades: quines? Necessitats detectades

Les podeu resoldre de forma autònoma? Quines?

Us cal ajuda externa? En quines?

----------------------------------------------------------------------------------


Darrera modificació: Monday, 14 January 2019, 19:38