Les vostres reflexions

Reflexions i comentaris

  • Sóc nova al Baix Camp. Vinc del grup del INS Cal·lípolis.
L'INS Cal·lípolis està molt implicat en les metodologies actives, benvinguda al Baix Camp!

  • Crec que el treball per projectes/reptes/casos/altres metodologies actives l'he d'anar introduint a poc a poc, alternant amb altres metodologies més tradicionals que també són molt vàlides en determinades ocasions.
El professorat efectivament ha de experimentar amb les metodologies actives al seu propi ritme, aprenent sobre la marxa. Un cop domines la metodologia i ets sents segur, ets capaç de implementar-la al 100% sobre qualsevol grup, fent els ajustos adients. És a dir, és el professorat el que necessita anar a a pams, no tant l'alumnat. Les "metodologies tradicionals", és a dir, explicar i proposar activitats, són un complement eficaç de forma puntual, cert.

  • Hauria de ser obligatori treballar per projectes perquè si no el professorat no s'implica.
Per la meva experiència prèvia no va funcionar: el professorat obligat però que "no hi creia" (així ho expressaven directament) o que deia "no em facis treballar massa" (doncs amb la metodologia activa el professorat treballa més, no menys) no participaven en les reunions d'equip docent, i aplicaven malament la metodologia, creient que es redueix a "que l'alumnat es busqui la vida". Cal un mínim de motivació i de formació.

  • Faig servir flipped classroom bàsica però res de projectes ni res.
És una metodologia activa, però el ventall és molt més ampli; treball en equips col·laboratius, tutoria entre iguals, auto-avaluació i co-avaluació, avaluar per aprendre, etc són métodologíes molt compatibles amb  ABP però no tant amb flipped classroom.
 
  • No tinc masses hores perquè estem sobrepassats de tasques...
Cert. Tinc la certesa de que amb menys tasques podria fer unes classes més motivadores, millor dissenyades, amb millor retroacció de les tasques (això ocupa força temps!) etc etc. No obstant podem anar introduint pam a pam innovacions metodològiques. Però és cert que caldria tenir temps reservat en l'horari per tasques de reunions d'equip docent, compartir bones pràctiques, materials, etc.

  • He posat les respostes en funció dels cicles i cursos als quals dono classe però crec que hi ha força diferència en l'efecte i l'aplicació d'aquestes metodologies a GM i a GS

En l'aplicació per suposat, cal ajustar el mètode al nivell del grup, però en l'efecte crec que no, veient els testimonis de professorat que ho ha aplicar amb èxit tant a GM com a GS. Aquí al Baix Camp tenim exemples d'ABP amb èxit als dos nivells, podem convida-los alguna sessió per que ens expliquin com ho van fer a GM.

  • Referent a la pregunta de si treballo col.laborativament amb el meu equip docent quan preparo les classes (he respost un NO), però crec que s'ha d'explicar el perquè. La cooperació no només depén de tu, sinó de l'altre; i en el meu cas, per molt que intenti crear un equip de treball entre companys sempre es requereix que aquests darrers tinguin la mateixa voluntat. A més, quan entres a un nou departament sempre hi ha dinàmiques preexistents que són difícils de modificar per molt constructives que siguin les noves propostes. Aquest any crec que és necessària més que mai la coordinació; però paradoxalment és quan més complicat és fer-la (manca de temps, estrès, angoixa social...). Considero que en general l'ésser humà és curt de mides i no vol invertir a llarg termini perquè no veu un rendiment immediat.
Molt d'acord. Com dèiem a una reflexió anterior (Hauria de ser obligatori treballar per projectes...) si el professorat no té motivació per capgirar la seva metodologia clàssica és fa molt difícil cooperar i progressar. A favor tenim que l'alumnat, si la metodologia activa s'aplica bé, li agrada més que la tradicional, i poc a poc això es va sabent, i "pica" a la resta de professorat que comença a interessar-se. També està per suposat l'impuls del Departament en aquesta línia (programes, formació, xarxes, coordinadors de centre, etc.) Això és la tasca dels equips impulsors (vosaltres): aplicar-ho, aplicar-ho bé, i fer difusió de les bones pràctiques.

Darrera modificació: Thursday, 5 November 2020, 14:03