Aquí estan publicats els criteris d'avaluació (CA) dels CFGS que impartim al centre.

Aquí estan publicats els criteris d'avaluació (CA) de tots els CFGM del nostre centre.