Projectes comuns a tots els mòduls d'ASIX2, exclusivament per alumnat que no cursa modalitat dual.